Meritlista

Meritlista                                                   Utbildning
Separatutställningar:
                                     Liljeholmens  Bild och konst 
Oscarskyrkan Djurgården Stockholm                Konst distanskurs Liljeholmen
Café Columbia Kisa                                        Praktik keramik Liljeholmen 6mån

Horns Café
Rimforsa bibliotek                                            Jury bedömd
Äldreboende Stångogården Horn                       "Under samma tak" Läns museet
Galleri under Lönnen Djursdala                         Linköping 2014
Stångs Magasin Linköping

Rimforsa Strand

Gemensammautställningar:
Kisa Wärldshus
Kisa Bibliotek
Trädgårdsutställning Kisa,Horn
Liljeholmens vårutställning Kisa
Vadstena Ladugård 206
Horn marken 5 år i rad
Galleri Åshorva
Galleri Walla
Lokstallarna Kisa
Biblioteket i Kisa 2012
Offentligt uppdrag:
Konstvinst Kindakonstförening 
Inköp:
Kinda kommun
Västervikstidningens konstklubb
Gåva 25 årig anställning Kinda Kommun